اختي:عطني جوالك شوي انا:بتدخلين اليوتيوب وتشوفين مقاطعي صح اختي:لا بس ااااااا العب لعبة الارانب انا: اوكي و فل اخير الاقيها داخلا على اليوتيوب هاذا ونا اطالع فيها

2022.01.19 05:07 Narrow_Cod_3048 اختي:عطني جوالك شوي انا:بتدخلين اليوتيوب وتشوفين مقاطعي صح اختي:لا بس ااااااا العب لعبة الارانب انا: اوكي و فل اخير الاقيها داخلا على اليوتيوب هاذا ونا اطالع فيها

اختي:عطني جوالك شوي انا:بتدخلين اليوتيوب وتشوفين مقاطعي صح اختي:لا بس ااااااا العب لعبة الارانب انا: اوكي و فل اخير الاقيها داخلا على اليوتيوب هاذا ونا اطالع فيها submitted by Narrow_Cod_3048 to abo_alrood_memes [link] [comments]


2022.01.19 05:07 larslarsenmedl Hvad skete der med Elvira’s tøjbrand? (Er klar over hun løj og sagde det var hendes eget men det var ren og skær AliExpress) - der er ikke sket noget på profilen siden juli sidste år? (DreamybyElvira) Har hun fortalt om det er slut, eller? Hun reklamerer heller ikke for det mere.

submitted by larslarsenmedl to InfluencergossipDK [link] [comments]


2022.01.19 05:07 TinkrTonkr Hi! Looking for advice on possibly bad batteries, inverter, or just a VERY WEIRD problem!

Read all for details, thanks in advance...
TLDR: Batteries drain VERY FAST overnight, with very little loads, batteries are almost new... Checked inverter, cabling, and even got a wattmeter, no phantom loads
This is just a crazy issue...
I'll start with setup
2X125Ah FLA Deep-Cycle batteries (24v, series)
4x180Ah panels (connected series\parallel)
2000W continuous\4000W peak inverter (Cheap Chinese, from Banggood, works fine)
60A MPPT controller
Charge settings: 14,4V absorption (28,8V) 13,6V floating (27,2V)
Batteries get fully charged (mostly) everyday, and floating
They do not charge fast... They seem to take a lot of power, even 3\4 hours full sun (producing 400\500W\hour won't make them go into floating, when I discharge them around 40\50%) so they are definitely absorbing a good amount of power
But whatever... I thought it was a bad inverter, simply gone inneficient because of bad transformers, it's a chinese product after all... And it was making a buzzing sound from transformers...
First night thought it had been solved, because with another one (same model, chinese, had it here lying around) the batteries were showing 25,2V at 00:30AM, more than 7 hours after sunset, pretty good!!!
At 7AM, though, I wake up and see... 24,2V! I went and checked the wattmeter, during these hours only 110W were consumed...
The inverter drains from reviews 10\11W idle, but even if it was a lot more wouldn't make sense...
Let's assume... 300Wh from my needs overnight... 300Wh from inverter drains... + 20% loss = 720Wh.. Even with such high draw from inverter this would still be like 25% from my batteries... And not almost 50%... Of course the values in the inverter are exaggerated, it probably won't drain as much (in fact I measured 0,5Amps at 24V, which means the 10\11W reviews I saw had it more or less correct) so it would only drain 150Wh overnight...
Anyway does not matter... 2 failing inverters seems UNLIKELY, since they both run AC appliances, even heavy ones fine, and the one I installed last night is new, was in the box...
I can try with a different inverter, a better one, but I kinda discarded that as the issue...
Now...

  1. Can it be the charge controller? Maybe it is draining them overnight? Maybe it is noth charging them fully? That makes no sense though, since it seems they have good voltage after sunset and even after draining the surface charge
  2. Can it be a battery self drain issue?
  3. Are the batteries bad, even being less than a month old and never deeply discharged (more than 50%... sadly they are being discharged down to 50% due to this issue, I intended to discharge 25% at most...)
  4. What steps should I take to diagnose?
Thanks in advance, and for the patience to read!
submitted by TinkrTonkr to SolarDIY [link] [comments]


2022.01.19 05:07 XP_network Over 35M NFT rocessed by XP.NETWORK NFT Index

Over 35M NFT rocessed by XP.NETWORK NFT Index https://preview.redd.it/xqzq1230rlc81.png?width=2002&format=png&auto=webp&s=c747c2fdb81648815a77a1483c093491255af09e
#XPNETWORK is proud to say that after less than two months, our #NFTindex tool has access to the data of over 35 million NFTs from several #blockchains, including #Avalanche, #Polygon, #Ethereum, and more to come.
Click here to know more about our NFTindex
https://blog.xp.network/xp-network-index-tool-report-a9d9347db2fe
submitted by XP_network to XP_network [link] [comments]


2022.01.19 05:07 melancholicpanda96 Tips for first time baker required

Hi everyone, I’m thinking of making eggless chocolate chip cookies for my friends and as I’m baking for the first time, I would be grateful if you guys could share some tips. I’m ambitious and I want to make cookies so good that they are sure to remember me whenever they have cookies in their lives, so any tips and tricks are appreciated. If they are a secret, you can dm me. 😋
submitted by melancholicpanda96 to Baking [link] [comments]


2022.01.19 05:07 cuki321 Sotheby's to Accept Bitcoin in $6.8 Million Space Diamond Auction

Sotheby's to Accept Bitcoin in $6.8 Million Space Diamond Auction submitted by cuki321 to CryptoCurrency [link] [comments]


2022.01.19 05:07 HexaHx I recently run a Childe+Ayaka freeze team to 36* this abyss and it was a lot of fun. Felt like others might be interested too

I recently run a Childe+Ayaka freeze team to 36* this abyss and it was a lot of fun. Felt like others might be interested too submitted by HexaHx to AyakaMains [link] [comments]


2022.01.19 05:07 haber-trend Sıcak! | Ankara'da 86 yıllık köprü çalındı #Ankara #GömleksizKöprüsü #Beypazarı son saatin en çok aranan 10. trend haberi oldu ve an itibarıyla 17 gazetede yer alıyor.

Sıcak! | Ankara'da 86 yıllık köprü çalındı #Ankara #GömleksizKöprüsü #Beypazarı son saatin en çok aranan 10. trend haberi oldu ve an itibarıyla 17 gazetede yer alıyor. submitted by haber-trend to HaberTrend [link] [comments]


2022.01.19 05:07 Foolie-oh “It’s been…” [Analog]

submitted by Foolie-oh to collage [link] [comments]


2022.01.19 05:07 UserNamesCantBeTooLo Omicron is not that mild: 50,000 to 300,000 more US deaths projected by March: COVID-19 updates

Omicron is not that mild: 50,000 to 300,000 more US deaths projected by March: COVID-19 updates submitted by UserNamesCantBeTooLo to AAA_NeatStuff [link] [comments]


2022.01.19 05:07 Phantom_treasures1 I was waiting for breakfast in the kitchen with my wife & kids.

But I suddenly wake up back in the backrooms where I am alone forever.
submitted by Phantom_treasures1 to TwoSentenceSadness [link] [comments]


2022.01.19 05:07 Own-Succotash-1244 سلام ایکس ارمی یه ردیت پیدا کردم ایرانی مخصوص (رپ) لینکشو میزاریم برید میم بزارید کیف کنید😂😎

RapFars
submitted by Own-Succotash-1244 to keoXer [link] [comments]


2022.01.19 05:07 Ianhyst I was contemplating whether to rec this due to its suicide themes...but hey give it a try I guess [Novel: I'm A Villainess, Can I Die?]

I was contemplating whether to rec this due to its suicide themes...but hey give it a try I guess [Novel: I'm A Villainess, Can I Die?] submitted by Ianhyst to OtomeIsekai [link] [comments]


2022.01.19 05:07 Tiso_ssb Gets me everytime

Gets me everytime submitted by Tiso_ssb to Nagzz21 [link] [comments]


2022.01.19 05:07 -en- @Reuters: LIVE: Russians plunge into ice-cold water to mark Epiphany https://t.co/qkQ784WGEO

@Reuters: LIVE: Russians plunge into ice-cold water to mark Epiphany https://t.co/qkQ784WGEO submitted by -en- to newsbotbot [link] [comments]


2022.01.19 05:07 AudienceVarious6146 Somewhere in Europe, "Hey sir, he killed over 70 people, is a Neo Nazi, a domestic and political terrorist and has 0 skills to offer to society how should he be executed?" The sir "nah let’s give him a trial and put him on probation rather than immediate execution, seems like a logical response"

Somewhere in Europe, submitted by AudienceVarious6146 to JordanPeterson [link] [comments]


2022.01.19 05:07 FeudalTalesRPServer The Orphanage!

The Orphanage! submitted by FeudalTalesRPServer to FeudalTales [link] [comments]


2022.01.19 05:07 Many_Sign2901 7 Digital Art & Portrait Paint Style That Will Trend In 2022

7 Digital Art & Portrait Paint Style That Will Trend In 2022 submitted by Many_Sign2901 to BloggersCommunity [link] [comments]


2022.01.19 05:07 -en- @Reuters: Are hospital admissions still the best way to gauge the COVID crisis? https://t.co/8TiNqwpArZ https://t.co/wNCWbqoHC2

@Reuters: Are hospital admissions still the best way to gauge the COVID crisis? https://t.co/8TiNqwpArZ https://t.co/wNCWbqoHC2 submitted by -en- to newsbotbot [link] [comments]


2022.01.19 05:07 koci53z Is Turaylon for new players good?

Are Turaylon and Doomhammer really that bad for new players? Everyone is telling to go to high pop realms but how does the community look like on this kind of servers if you won't be doing some serious raiding?
Wanted to start "fresh" somewhere.
submitted by koci53z to wownoob [link] [comments]


2022.01.19 05:07 missvelours 🖤🖤🖤

🖤🖤🖤 submitted by missvelours to Latexorpvc [link] [comments]


2022.01.19 05:07 Resident_Prior_9749 🚨 🚨 501 #BTC (20,585,096 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase https://t.co/XdBeFLIct6

🚨 🚨 501 #BTC (20,585,096 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase https://t.co/XdBeFLIct6 submitted by Resident_Prior_9749 to cryptowhalewatch [link] [comments]


2022.01.19 05:07 TheWeirdone_22 Metabolism

Does past eating disorders affect metabolism? Mine feels pretty much broken and its frustrating me . I eat really healthy . Try to sleep for 7-8 hours every night and limit stress. I workout between 8-10 hours every week , I track and weigh everything I eat but my weight will be stuck for months or even goes up :(
I've calculated my BMI and TDEE and I'm eating the right amount of calories to lose weight but my weight won't move . If my metabolism is messed up , how do I get it to work properly again . Losing tons of weight in a short period of time used to be so easy for me at one stage but now I'm really struggling to even lose 1kg a month .
submitted by TheWeirdone_22 to WeightLossAdvice [link] [comments]


2022.01.19 05:07 ebartan Milas'taki Yangında Bir Kişi Yaralandı - Muğla - İhlas Haber Ajansı

Milas'taki Yangında Bir Kişi Yaralandı - Muğla - İhlas Haber Ajansı submitted by ebartan to yalikavak [link] [comments]


2022.01.19 05:07 Many_Sign2901 7 Digital Art & Portrait Paint Style That Will Trend In 2022

7 Digital Art & Portrait Paint Style That Will Trend In 2022 submitted by Many_Sign2901 to Selfpromote [link] [comments]


http://stonehills.ru